Kontakt

Vid frågor om Minnesfonden kontakta Åsa Palmqvist:

asa.palmqvist16@gmail.com

Tel: 0046(0)73 918 26 75


Ansökan om bidrag görs till:

Sanna Zetterbergs Minnesfond

C/o Åsa Palmqvist
Ödmårdsvägen 12
167 37 Bromma

Boken säljs till förmån för minnesfonden.
Se även under aktuellt.
Här hittar du Sannas bok

Din iver av kärlek
Virvlar väl än
I din själ
Som upp i himmelen är
- Sanna, 7 år