Till minne av
Sanna Zetterberg

Vår dotter Sanna flyttade, arton år gammal, till Paris, för att under ett år läsa franska och arbeta. Ständigt nyfiken på ett annat liv, en annan kultur, ny kunskap och fylld av förhoppningar. Tidigt på morgonen den nittonde april 2008 klev hon in i det som såg ut att vara en taxi. Några timmar senare hittas Sanna brutalt mördad på en skogsväg norr om Paris.
Sanna blev nitton år.

Sanna hade en intensiv kärlek till livet och en stor omtänksamhet om andra. När hon var sexton år skrev hon i uppsatsen "Mitt testamente":

"Om jag dör imorgon, så är det för tidigt för mig. Jag ville inte dö så tidigt, jag ska inte hyckla med det. Jag ville stanna hos er, jag älskade livet."

Vi vill att Sannas kärlek får fortsätta att lysa och ha betydelse för andra människors liv. Ingen föds med en sådan ondska som Sanna föll offer för. Om ett barn blir sett och tidigt får känna sitt värde kan det förhindra att hat och våld uppstår.

Sanna Zetterbergs Minnesfond ska bekämpa uppkomsten av våldshandlingar till följd av socialt utanförskap, genom att stödja personer och organisationer som verkar för att barn i utsatta områden i Paris med omnejd ska få en trygg uppväxt.

"När jag dör får ni inte glömma mig! Min värsta mardröm är att glömmas bort, att få dö utan att ha satt några avtryck eller ristat spår i bergen, att få dö utan att ha påverkat. Jag vill inte dö likgiltig. Jag vägrar."

- Sanna, 16 år

Boken säljs till förmån för minnesfonden.
Se även under aktuellt.
Här hittar du Sannas bok

Din iver av kärlek
Virvlar väl än
I din själ
Som upp i himmelen är
- Sanna, 7 år