Aktuellt

Vårt varmaste tack till alla som har lämnat bidrag till Sanna Zetterbergs Minnesfond! 

Minnesfondens bankkonto avslutades i juni 2022. 

Sanna Zetterbergs Minnesfond har framför allt stöttat organisationen Africa i La Courneuve, en förort strax norr om Paris. Africa verkar sedan många år mot utanförskap och fattigdom, rasism och förtryck av flickor och kvinnor. De ordnar utflykter, diskussionskvällar, idrottsaktiviteter, lagar mat och bakar, har skapande aktiviteter. Africa uppmuntrar barnen att uttrycka sig och ta del av världen runtomkring, att tro på sig själva och respektera varandra. Minnesfonden har bland annat finansierat ett projekt där en fotograf arbetade tillsammans med barnen. Deras egna bilder av livet i La Courneuve blev en fantastisk utställning på tre teman: miljö, diskriminering och sexism. Utställningen invigdes av borgmästaren i december 2015 och visades i skolor i La Courneuve. 

Under 2020 - 2021, när La Courneuve drabbades hårt av Covid, hade Africa skolundervisning för barnen, serverade gratis luncher, delade ut hygienartiklar och andra förnödenheter till bostadslösa familjer. Minnesfonden bidrog till fritidsaktiviteter för barnen varje vecka. Det sista bidraget från Sanna Zetterbergs minnesfonden finansierade en heldagsutflykt och en stor fest i kvarteret i juni 2022. 

År 2021 gav Sanna Zetterbergs Minnesfond bidrag till föreningen Les amis des migrants suédophones en France som hjälper afghanska ungdomar på flykt som utvisats från Sverige och lever som papperslösa i Paris. Föreningen ordnar, förutom praktisk hjälp och rådgivning, olika aktiviteter för att skapa hopp, gemenskap och kontakter med samhället runtomkring. 

År 2018 bidrog Sanna Zetterbergs Minnesfond till det arbete som Svenska kyrkan i Paris gjorde för ensamkommande ungdomar som utvisats från Sverige och levde ett mycket utsatt liv på gatan i Paris.                       

År 2013 bidrog Sanna Zetterbergs Minnesfond till ett sommarläger för barn, varav flera kom från utsatta områden i Paris. Lägret ordnades av Tapori, en rörelse för barn som kämpar mot utanförskap och misär och för att alla barn ska ha samma möjligheter.

Mellan 2009 och 2011 finansierade Sanna Zetterbergs Minnesfond aktiviteter för barn i utkanten av Paris, bland annat ett "rullande bibliotek" för barn i bostadslösa familjer och en teaterverkstad.


Filmer från Africas fotoprojekt