Aktuellt

Sanna Zetterbergs Minnesfond stödjer organisationen Africa i La Courneuve, en förort strax norr om Paris. Africa verkar sedan många år mot utanförskap och fattigdom, rasism och förtryck av flickor och kvinnor. De ordnar utflykter, diskussionskvällar, idrottsaktiviteter, lagar mat och bakar, har skapande aktiviteter. Africa uppmuntrar barnen att uttrycka sig och ta del av världen runtomkring, att tro på sig själva och respektera varandra. Sanna Zetterbergs Minnesfond har bland annat finansierat ett projekt där en fotograf arbetade tillsammans med barnen. Deras egna bilder av livet i La Courneuve blev en fantastisk utställning på tre teman: miljö, diskriminering och sexism. Utställningen invigdes av borgmästaren i december 2015 och visades i skolor i La Courneuve.                                   

År 2018 bidrog Sanna Zetterbergs Minnesfond till det arbete som Svenska kyrkan i Paris gjorde för ensamkommande ungdomar som utvisats från Sverige och levde ett mycket utsatt liv på gatan i Paris.                       

År 2013 bidrog Sanna Zetterbergs Minnesfond till ett sommarläger för barn, varav flera kom från utsatta områden i Paris. Lägret ordnades av Tapori, en rörelse för barn som kämpar mot utanförskap och misär och för att alla barn ska ha samma möjligheter.

Sanna Zetterbergs minnesfond har bidragit till aktiviteter för barn i utkanten av Paris, bland annat ett "rullande bibliotek" för barn i bostadslösa familjer och en teaterverkstad.

"Evighetssekund" med dikter och prosa av Sanna Zetterberg säljs till stöd för Sanna Zetterbergs Minnesfond. Boken kan beställas per mail: asa.palmqvist16@gmail.com och sätta in 180 kr på SEB 5201- 110 57 57. 

Stort tack till alla er som stödjer Sanna Zetterbergs minnesfond!

Filmer från Africas fotoprojekt