Aktuellt

Sanna Zetterbergs Minnesfond stödjer organisationen Africa i La Courneuve, en förort strax norr om Paris. Africa bildades för snart trettio år sedan efter att två unga människor dött genom våld och har sedan dess verkat mot utanförskap och fattigdom, rasism och förtryck av flickor och kvinnor. Africa finns till för alla i området och ordnar skapande aktiviteter, idrotter, utflykter mm. De uppmuntrar barnen att uttrycka sig och ta del av världen runtomkring, att tro på sig själva och respektera varandra. En viktig del i Africas arbete är att stärka relationen mellan föräldrar och barn. År 2015 bidrog Sanna Zetterbergs Minnesfond till ett projekt där en fotograf arbetade tillsammans med barn och ungdomar. Deras egna bilder av livet i La Courneuve blev en fantastisk utställning på tre teman: miljö, diskriminering och sexism. Utställningen invigdes av borgmästaren i december 2015 och planeras även bli en bok.

År 2013 bidrog Sanna Zetterbergs Minnesfond till ett sommarläger för barn, varav flera kom från utsatta områden i Paris. Barn med olika livsvillkor fick knyta vänskapsband och dela upplevelser. Flera vuxna var med så att varje barn blev sett och lyssnat på. Lägret ordnades av Tapori, en rörelse för barn som kämpar mot utanförskap och misär och för att alla barn ska ha samma chans.

Sanna Zetterbergs minnesfond har bidragit till aktiviteter för barn i utkanten av Paris, bland annat ett "rullande bibliotek" för barn i bostadslösa familjer och en teaterverkstad.

"Evighetssekund" med dikter och prosa av Sanna Zetterberg säljs till stöd för Sanna Zetterbergs Minnesfond. Boken kan beställas per mail: asa.palmqvist16@gmail.com och sätta in 180 kr på SEB 5201- 110 57 57. 

Stort tack till alla er som stödjer Sanna Zetterbergs minnesfond!

Filmer från Africas fotoprojekt